Om mig

Namnlöst 2

Jag jobbar som forskare på GIH i Stockholm med inriktning mot övervikt. Jag har disputerat på University of Bristol i England (PhD, 2003) och på Karolinska Institutet (Med Dr, 2007). Båda avhandlingarna skrevs på temat övervikt. 2015 antogs jag som docent i metabolism (forskningsinriktning) på Karolinska Institutet. Majoriteten av min forskning har bedrivits i klinisk miljö på Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2016 arbetar jag som forskare på GIH med inriktning övervikt, psykisk ohälsa, livsstil, uppväxtfaktorer, sociala faktorer, och folkhälsa.

Boken Slutbantat: Förstå din kropp och få en vikt som håller livet ut (Bonnier Fakta, publicerad den 27 dec, 2018) min första populärvetenskapliga bok, där jag sammanfattar 20 års forskning jag och andra kollegor gjort på övervikt. Boken förklarar varför bantning har väldigt dåliga förutsättningar att fungera på lång sikt, hur kroppen försvarar sig mot den lägre vikten, vad som orsakar övervikt (betydligt mer komplicerat än bara kalorier), sociala aspekter och stigmatiseringen av överviktiga, och hur den ultra-processade skräpmaten påverkar oss. Slutligen presenterar boken vilka lösningar som finns på lång sikt, i harmoni med vår biologi, som ger oss en bra hälsa och ett gott välmående utan att hålla på med destruktiv bantning.

Jag föreläser regelbundet i olika forskningssammanhang, t ex på internationella kongresser, på nationella möten om övervikt, för studenter på olika universitet, och för allmänheten. Jag skriver krönikor på Food Pharmacy.

Om du är intresserad av en föreläsning eller skribentuppdrag så kontakta mig på erik.hemmingsson@gih.se

Jag finns även på Instagram: e.hemmingsson